Forum fOrum klanu Crazy'ff Strona Główna
FAQ Szukaj Użytkownicy Grupy Profil Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości
Forum fOrum klanu Crazy'ff Strona Główna  Zaloguj  Rejestracja
Wojska Lądowe RP

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum fOrum klanu Crazy'ff Strona Główna -> Armie
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
L4mpX
Administrator


Dołączył: 17 Cze 2007
Posty: 41
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 12:53, 22 Cze 2007    Temat postu: Wojska Lądowe RP

Wojska Lądowe

Rzeczpospolitej Polskiej
Struktura i zadania--------------------------------------------------------------------------------

Rolę i miejsce Wojsk Lądowych w narodowym systemie obronnym określają "Założenia polskiej polityki bezpieczeństwa" oraz "Polityka bezpieczeństwa i strategia obronna Rzeczpospolitej Polskiej" z 1992 roku. Zgodnie z tymi dokumentami Wojska Lądowe są trzonem Sił Zbrojnych RP, przeznaczonym do odparcia lądowo-powietrznych uderzeń agresora aktywnymi działaniami obronnymi.

Działania bojowe Wojska Lądowe będą realizowały w ścisłym współdziałaniu z siłami powietrznymi i Marynarką Wojenną. Ich skład bojowy, organizacja oraz poziom wyszkolenia powinny zapewniać zdolność do działania w dowolnym rejonie kraju, na każdym kierunku i wobec każdej formy zagrożenia militarnego.
Narodowa doktryna obronna przewiduje, że Wojska Lądowe uczestniczą również w realizacji zadań wynikających z międzynarodowych zobowiązań Polski, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, pełnieniem misji pokojowych i humanitarnych, a także w akcjach związanych z likwidacją skutków klęsk żywiołowych. Czynnikami określającymi struktury organizacyjne oraz potencjał Wojsk Lądowych są również funkcje wynikające z członkowstwa w Sojuszu Północnoatlantyckim, zwłaszcza potrzeba zapewnienia niezbędnego poziomu interoperacyjności.
Organem powołanym do dowodzenia siłami lądowymi jest Dowództwo Wojsk Lądowych, utworzone na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej z 4 kwietnia 1997 roku. Dowództwo Wojsk Lądowych jest organem dowodzenia operacyjnego odpowiedzialnym za kierowanie podległymi wojskami, ich przygotowanie do realizacji zadań strategiczno-operacyjnych, gotowość bojową i mobilizacyjną, poziom wyszkolenia, a także zabezpieczenie logistyczne.
Stan etatowy Wojsk Lądowych wynosi 144 386 żołnierzy (dane na rok 2000). Wśród kadry zawodowej 45% stanowią oficerowie, ponad 31% chorążowie, a ponad 21% podooficerowie. Zasadniczym kierunkiem zmian jakie są realizowane w odniesieniu do żołnierzy zawodowych jest zmiana proporcji pomiędzy korpusami. Korpus oficerski i chorążych stanowić będzie jedynie po 30% kadry. 40% liczyć będzie korpus podoficerski. Równolegle z przebudową strukturalną nastąpi także wyraźne zwiększenie liczby żołnierzy kontraktowych w korpusie oficerskim do 20%, w korpusie chorążych do 40%, a wśród podoficerów do 55%.
W strukturze organizacyjnej DWL występują cztery piony funkcyjne:
* Pion planowania i dowodzenia - w jego kompetencjach znajduje się m.in. problematyka operacyjna i mobilizacyjna, szkolenie dowództw i sztabów, łączność i informatyka oraz rozpoznanie i walka radioelektroniczna;
* Pion szkolenia - szkolenie bojowe, przygotowanie ogólnowojskowe i fizyczne, problematyka rozwoju bazy szkoleniowej, działania wojsk aeromobilnych;
* Pion logistyki - logistyczne zabezpieczenie procesu szkolenia i działań bojowych, zaopatrzenie materiałowe i techniczne, służba zdrowia, standaryzacja;
* Pion ogólny - przygotowanie jednostek do operacji pokojowych i współpracy sojuszniczej, problematyka społeczno-wychowawcza i kadrowa oraz ekonomiczno-finansowa.
W bezpośredniej podległości Dowódcy Wojsk Lądowych znajdują się szefowie czterech rodzajów wojsk: rakietowych i artylerii, obrony przeciwlotniczej, inżynieryjnych oraz obrony przeciwchemicznej.
W 1999 roku struktura DWL została dosotosowana do standartów NATO.
Zgodnie z planem modernizacji Sił Zbrojnych do roku 2012 Wojska Lądowe przejdą głęboką transformację. Jej celem jest dostosowanie potencjału sił lądowych do narodowych potrzeb obronnych, zapewnienie zgodności struktur dowodzenia ze standartami NATO, zwiększenie mobilności i aeromobilności, podniesienie możliwości bojowych, zwiększenie zdolności do obrony przewciwpancernej i przeciwlotniczej oraz wprowadzenie nowoczesnych metod szkolenia opartych o 12-miesięczną służbę wojskową. W 2012 roku Wojska Lądowe mają liczyć 107 500 kadry i żołnierzy. Nastąpi zwiększenie profesjonalizacji do 60%. Docelowo na zasadniczy potencjał operacyjny Wojsk Lądowych, które obecnie zorganizowane są w dwa okręgi wojskowe (Pomorski i Śląski) oraz Korpus Powietrzno-Zmechanizowany, składać się będzie kilka dywizji oraz samodzielnych brygad ogólnowojskowych i aeromobilnych.
Integralną częścią Wojsk Lądowych są siły obrony terytorialnej. Ich zasadniczym zadaniem jest wspieranie działań bojowych prowadzonych przez wojska operacyjne oraz obrona przydzielonych rejonów i obiektów. Do zadań jednostek OT należy także wspomaganie formacji obrony cywilnej w likwidacji skutków klęsk żywiołowych. Strukturę wojsk OT będzie tworzyć 5 brygad oraz samodzielne bataliony i kompanie rozlokowane na terytorium całego kraju.
WOJSKA PANCERNE I ZMECHANIZOWANE

Głównym zadaniem wojsk pancernych i zmechanizowanych jest prowadzenie działań obronnych i zwrotów zaczepnych, niszczenie zgrupowań przeciwnika, opanowanie ważnych rubieży lub rejonów, a także prowadzenie pościgu za wycofującym się przeciwnikiem.
W strukturze WL występują dywizje oraz brygady zmechanizowane, brygada obrony wybrzeża oraz brygada piechoty górskiej. Podstawowym wozem bojowym wojsk zmechanizowanych jest BWP-1.
Wojska pancerne stanowią zasadniczy element wojsk uderzeniowych, ze względu na swoje walory bojowe, dużą odporność ogniową oraz zdolność do szybkiego przemieszczania się i skutecznego niszczenia celów pancernych i opancerzonych. W wojskach pancernych występują: dywizja kawalerii pancernej, brygady pancerne oraz bataliony czołgów w strukturze wojsk zmechanizowanych. Na wyposażeniu tego rodzaju wojsk znajdują się czołgi T-55AM, T-72M, PT-91.
Zmiany w najbliższych latach obejmą m.in. wyposażenie w nowy bojowy wóz opancerzony, kołowy transporter opancerzony, a także szerokie wprowadzenie żołnierzy kontraktowych i nadterminowych na podstawowe stanowiska dowódcze i specjalistyczne.

WOJSKA AEROMOBILNE

Wojska aeromobilne grupują jednostki powietrzno-desantowe, desantowo-szturmowe, kawalerię powietrzną i lotnictwo Wojsk Lądowych.
Wojska powietrzno-desantowe przygotowane są do prowadzenia działań dywersyjnych, zaczepnych i obronnych. Ich podstawowy trzon stanowi 6. BDSz.
Wojska desantowo-szturmowe wspierają naziemne operacje lądowe i morskie, zmierzające do opanowania z powietrza ważnych obiektów przeciwnika, dezorganizacji ruchu odwodów oraz niszczenia sił i środków wsparcia logistycznego.
Kawaleria powietrzna jest specyficznym rodzajem wojsk aeromobilnych, przygotowanym do prowadzenia walki z powietrza i na lądzie. Obok wykonywania zadań charakterystycznych dla wojsk desantowo-szturmowych, formacja ta jest przygotowana do szybkiego reagowania i przeciwdziałania na naruszanie granic.
Lotnictwo Wojsk Lądowych ma za zadanie prowadzenie rajdów przeciwpancernych oraz niszczenie środków ogniowych przeciwnika. Ponadto wspiera działania wojsk desantowo-szturmowych oraz ogólnowojskowych związków taktycznych i oddziałów.
Wyposażenie wojsk aeromobilnych jest jednym z priorytetów programu modernizacji technicznej sił zbrojnych. Program ten obejmuje m.in. wdrażanie śmigłowców wielozadaniowych "Sokół" i bojowego "Huzar" produkcji PZL-ŚWIDNIK oraz szturmowego nowej generacji - następcę Mi-24D.

WOJSKA RAKIETOWE I ARTYLERII

Wojska rakietowe funkcjonują na szczeblu operacyjnym i zorganizowane są w pułki rakiet. Na ich wypoisażeniu znajdują się zestawy rakiet taktycznych.
Artyleria organizacyjnie występuje na wszystkich szczeblach dowodzenia. Artyleria szczebla operacyjnego zorganizowana jest w cztery brygady artylerii. Na ich wyposażeniu znajdują się działa kalibru 203 mm ("Pion") i 152 mm ("Dana"), artyleria ciągniona kal. 152 mm oraz artyleria rakietowa, wyposażona w wyrzutnie BM-21 i RM-70. W dywizjach zmechanizowanych występują pułki artylerii, wyposażone m.in. w samobieżne haubice kal. 122 mm ("Goździk"), artylerie holowane kal. 122 mm i wyrzutnie BM-21.
Wyodrębnioną częścią WRiA jest artyleria przeciwpancerna. Na szczeblu związków taktycznych jest ona zorganizowana w pułki artylerii ppanc. Ich podstawowe uzbrojenie stanowią armaty kalibru 85 mm. Na szczeblu brygad występują dywizjony artylerii ppanc. uzbrojone głównie w samobieżne zestawy rakiet ppanc. Na niższych szczeblach występują pododdziały wyposażone w przenośne zestawy ppanc. lub ciężkie granatniki przeciwpancerne. W najbliższych kilku latach WRiA zostaną wyposażone w nowe haubice samobieżne kal. 155 mm produkcji HUTY STALOWA WOLA, przenośne zestawy ppanc. oraz nowoczesną amunicję precyzyjną.

WOJSKA OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ

Podstawowym ugrupowaniem wojsk obrony przeciwlotniczej są pułki przeciwlotnicze wyposażone w samobieżne zestawy rakietowe typu Kub i Osa, pozwalające na zwalczanie celów powietrznych na dużych i średnich wyspokościach.
Podstawowe uzbrojenie dywizjonów artylerii przeciwlotniczej, występujących w brygadach zmechanizowanych stanowią zestawy rakiet przeciwlotniczych bliskiego zasięgu typu Grom i S-2 oraz artyleria pplot. małego kalibru: zestawy artyleryjsko-rakietowe ZUR-23-2S, zestawy artyleryjskie kalibru 23 mm. Środki te pozwalają na skuteczne niszczenie celów powietrznych na odległościach do 4 km i wysokościach do 3 km. W najbliższych latach wojska OPL zostaną wyposażone w nowe środki rozpoznania i zwalczania celów powietrznych takie jak rakiety przeciwlotnicze GROM produkcji Zakładów Metalowych "MESKO" i zestawy przeciwlotnicze LOARA produkcji CNPEP "RADWAR".

WOJSKA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

Wojska łączności i informatyki są przeznaczone przede wszystkim do zapewnienia organom dowodzenia możliwości sprawnego kierowania wojskami. Aby zrealizować te zadania wojska łączności i informatyki wykorzystują potencjał telekomunikacyjny kraju, istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną oraz jednostki i pododdziały wojsk łączności. Ważnym obecnie zadaniem jest także wspomaganie informatyczne procesów decyzyjnych.
W strukturze okręgów wojskowych występują pułki radioliniowo-kablowe oraz pułki dowodzenia. Na szczeblu taktycznym występują bataliony dowodzenia i łączności. Stacjonarną infrastrukturę telekomunikacyjną tworzy ponad 150 węzłów łączności.

WOJSKA INŻYNIERYJNE

Wojska inżynieryjne są przygotowywane do wielopłaszczyznowego wsparcia Wojsk Lądowych we wszystkich rodzajach działań bojowych oraz udziału w akcjach ratowniczych i likwidowaniu skutków klęsk żywiołowych. Realizują swoje zadania w ramach dwóch zasadniczych funkcji: bojowej i humanitarnej. Pierwsza obejmuje rozpoznanie przeciwnika i terenu, budowę zapór inżynieryjnych, wykonywanie przejść i zniszczeń, przygotowanie i utrzymanie dróg, urządzenie i utrzymanie przepraw, rozminowanie terenu i obiektów, maskowanie wojsk, likwidowanie skutków uderzeń przeciwnika. Funkcja druga obejmuje m.in. likwidację skutków klęsk ekologicznych i żywiołowych oraz udział w misjach pokojowych w ramach Sił Pokojowych ONZ.
Podstawową formacją wojsk inżynieryjnych są cztery brygady saperów. Występują także pułki mostowo-drogowe. W ramach modernizacji sprzętu na wyposażenie wojsk inżynieryjnych wejdą w najbliższych latacg zautomatyzowane zestawy minowania KROTON produkcji HUTA STALOWA WOLA i SUM produkcji OBRUM w Gliwicach oraz nowe środki rozpoznania inżynieryjnego.

WOJSKA OBRONY PRZECIWCHEMICZNEJ

Wojska obrony przeciwchemicznej są specjalnym rodzajem wojsk przeznaczonym do realizacji obrony przed skutkami działania środków masowego rażenia, zadań związanych z maskowaniem dymem wojsk i obiektów oraz rażenia przeciwnika środkami zapalającymi. Na szczeblu operacyjnym WOPChem. posiadają po jednym pułku i batalionie obrony przeciwchemicznej.
Do ważnych zadań wojsk obrony przeciwchemicznej należy także ochrona przed działaniami radioaktywnych i toksycznych środków przemysłowych oraz udział w likwidacji następstw klęsk żywiołowych.
Podstawowym źródłem uzyskiwania informacji niezbędnych do skutecznego działania WOPChem. jest funkcjonujący w siłach zbrojnych System Wykrywania Skażeń. W okresie pokoju system ten funkcjonuje w oparciu o 11 punktów, rozmieszczonych na terenie całego kraju.

WOJSKA ROZPOZNANIA I WRE

Podstawowym celem rozpoznania wojskowego jest zdobywanie danych o przeciwniku, niezbędnych dla przygotowania i skutecznego prowadzenia działań bojowych. Zadanie te realizuje się poprzez wykorzystanie wojsk oraz technicznych i elektronicznych środków rozpoznania.
Głównym zadaniem walki radioelektronicznej jest rozpoznanie i dezorganizacja działalności organów dowodzenia przeciwnika oraz ochrona własnych wojsk przed podobnymi działaniami strony przeciwnej.
Wojska rozpoznania i WRE prowadzą także działania związane z psychologicznym oddziaływaniem na przeciwnika oraz ochronę własnych wojsk przed tego typu działaniem.
Wojska rozpoznania i WRE na szczeblu operacyjnym składają się z pułku walki radioelektronicznej i pułku rozpoznania. Na szczeblu taktycznym występują pododdziały rozpoznania. Ich podstawowym środkiem manewrowym są BWR oraz BRDM-2, przechodzące obecnie proces modernizacji w Wojskowych Zakładach Mechanicznych w Siemianowicach Śląskich.

LOGISTYKA

Ogniwa systemu logistycznego Wojsk Lądowych ukierunkowane są na materiałowe i techniczne zabezpieczenia procesu szkolenia w czasie pokoju, funkcjonowania jednostek wojskowych oraz ich przygotowanie do prowadzenia działań bojowych.
System logistyczny Wojsk Lądowych docelowo będą tworzyć cztery regiony logistyczne, logistyka okręgów wojskowych wraz z jednostkami i urządzeniami logistycznymi. Na szczeblu związków taktycznych podstawową strukturą logistyczną są bataliony zaopatrzenia i bataliony remontowe. Do ważnych zadań systemu logistycznego należy także zabezpiecznie medyczne oraz ochrona zdrowia kadry i żołnierzy.


NO COPY


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum fOrum klanu Crazy'ff Strona Główna -> Armie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
BBTech Template by © 2003-04 MDesign
Regulamin